Magyarországi kutatásokon alapuló ajánlások, célkitűzések

1.  Biztosítani kell az interszex emberek testi épséghez és önrendelkezéshez való jogát. Legyen tiltott minden olyan nem létfontosságú, egészségügyi szempontból szükségtelen műtét vagy egyéb beavatkozás, amelyet az érintett gyermekek informált beleegyezése nélkül végeznek nemi jellegeik „normalizálása” céljából. Ha a gyermek egészsége nincs veszélyben, ne végezzenek a nemi jellegek módosítására irányuló beavatkozásokat mindaddig, amíg a gyermek nem képes tájékozott, informált, önálló döntést hozni. 

2. Az interszex emberek egészségügyi ellátását multidiszciplináris szakértői csoport biztosítsa. A csoportban legyenek egészségügyi szakemberek, pszichológusok, valamint az etikai és emberi jogokban jártas szakemberek. 

3. Egy szakmai testület dolgozzon ki és fogadjon el egészségügyi szakmai protokollt az interszex csecsemők és gyermekek kezeléséről. A szabályzat térjen ki a kezelések és műtéti beavatkozások előnyeire és hátrányaira, ezek kockázataira, a szülők megfelelő tájékoztatására, a gyermekek belátási, döntéshozatali képességével kapcsolatos kérdések tisztázására, arra, hogy mikor szükséges egy-egy beavatkozás, stb. A protokoll legyen teljes mértékben figyelemmel a gyermekek legjobb érdekére és jogaira, hogy életkoruknak és érettségüknek megfelelően részt vegyenek az őket illető egészségügyi kezelésekről való döntésben, a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezményben foglalt kötelezettségeknek megfelelően. A protokollt multidiszciplináris együttműködésben dolgozzák ki szakemberek és interszex emberek képviselői. 

4.Az interszex emberek, és az interszex gyermekek szülei kapjanak megfelelő információt a nemi jellegekről és a nemi sokszínűségről. Az interszex gyermekek szüleinek szóló kiadványokat civil szereplők és egészségügyi szakemberek együtt készítsék el, és ezek legyenek hozzáférhetők az egészségügyi intézményekben. Az információs csomagnak legyen része olyan kiadvány is, amely az alapvető tudnivalókat könnyen érthető formában tartalmazza.

5. Az interszex embereknek és szüleiknek legyen lehetősége megfelelő pszichoszociális és társas támogatáshoz hozzájutni. Az ilyen szolgáltatást nyújtó szervezetek kapjanak a működésükhöz szükséges támogatást. 


6.  Legyen biztosított az interszex emberek hozzáférése a számukra megfelelő egészségügyi ellátáshoz, és a saját kezelésükről szóló információhoz. 

7. Az egészségügyi szakemberek, különösen a szülészorvosok, az újszülött-gyógyászok, a szülésznők és a védőnők, valamint a pszichológusok kapjanak megfelelő képzést nemi jellegek variációiról és a nemi  sokszínűségről. A képzés térjen ki az interszex gyermekek esetében végzett egészségügyi beavatkozások lehetséges hatásaira a gyermekek egészségére és jóllétére. 

8. A hátrányos megkülönböztetést tiltó jogszabályok tartalmazzák kifejezetten az interszex státuszt, hogy az emberek (köztük a szakemberek) megismerjék, mit jelent. 

9. Szülessenek célzott és rendszerszintű megoldások az interszex emberek hátrányos megkülönböztetésének megszüntetésére. Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala mint nemzeti emberi jogi intézmény és más emberi jogi és esélyegyenlőségi szervezetek tegyenek lépéseket az interszex emberek jogi és társadalmi egyenlősége érdekében.  

10. A gyermekekkel foglalkozó szakemberek (pedagógusok, szabadidős- és sporttevékenységeket vezetők, egészségügyi szakemberek) kapjanak megfelelő képzést a nemi jellegek változatairól és a nemi sokszínűségről. Legyenek érzékenyítő képzések az oktatási intézményekben és a munkahelyeken is. 

11.  Készüljenek és kapjanak megfelelő nyilvánosságot orvosi / egészségügyi és társadalomtudományi kutatások a témában. 

12.A jogszabályok tegyék lehetővé az interszex gyermekek és felnőttek számára a születéskor anyakönyvezett nemük megváltoztatását. A nem bejegyzése legalább egy bizonyos életkorig ne legyen kötelező. A nem jogi elismerését meghatározó jogszabályok biztosítsák az önrendelkezésen alapuló, gyors és átlátható eljárást. 

13. Az interszex emberek szerveződései kapjanak megfelelő támogatást, hogy elősegíthessék az interszex emberek stigmatizáltságának és tapasztalataik elhallgatottságának megszüntetését.