Interszex emberek


Az LMBTQI mozaikszóban az I az interszex emberekre utal. A korábbi években tartott képzéseink során az volt a tapasztalatunk, hogy az I a résztvevők számára az „LMBTQI mozaik” legismeretlenebb tagja.

Az interszex emberek azok, akik olyan nemi jellegekkel (kromoszómák, hormonok, külső és belső nemi szervek, testfelépítés) rendelkeznek, ami mindkét nemre jellemző.   Az interszex állapotnak számos különböző formája van , és az egészségi állapotok széles körét öleli fel.  Az interszex emberek többsége nőként vagy férfiként határozza meg magát, de olyanok is vannak, akiknek a nemi identitása nem illeszkedik ebbe a két kategóriába.

Ezen a honlapon az interszex emberekkel kapcsolatos tudást szeretnénk bővíteni, alapvető információkkal, szülőknek, egészségügyi dolgozóknak és szociális munkásoknak szóló iránymutatással, orvosi információkkal az interszex állapotokról, útmutatókkal, és hasznos hivatkozásokkal, kutatásokkal, szervezetek listájával.


Tovább olvasok!

Magyarországi kutatásokon alapuló ajánlások, célkitűzések

Olvass tovább


A BRING-In együttműködés olyan elismert és magasan képzett tudományos intézmények, civil társadalmi szervezetek, emberi jogi és LMBTI/nemi egyenjogúsággal foglalkozó szervezetek, valamint IKT szakértők és kapacitásszolgáltatók (pl. szakmai társulások) dinamikus keverékét képviseli, amelyek együttesen a BRING-In minden szükséges tudást, tapasztalatot és erőforrást biztosítanak a projekt céljainak és várt eredményeinek eléréséhez, és ezáltal pozitívan befolyásolják a nemzeti és uniós szakpolitika alakulását az interszexuális emberek emberi jogainak területén.

Konzorciumunk a kölcsönös kiegészítés elve alapján jött létre, amelyet alapvető előfeltételnek tartunk a tudás, a tapasztalatok és a gyakorlatok érdemi cseréjéhez egy olyan területen, amelyről eddig nagyon keveset tudunk nemcsak nemzeti, hanem uniós szinten is. 
 

Az USA-ban és világszerte végeznek tájékozott beleegyezés nélküli, egészségügyi szempontból felesleges és gyakran káros "nemi normalizáló" műtéteket az interszex kisgyermekeken, az interszex gyerekek szülei pedig sokszor nem kapnak tájékoztatást és segítséget.

Ez a honlap a Bring-In: Szakmai kapacitás kiépítése az interszex személyek hátrányos megkülönböztetése elleni küzdelemhez és szükségleteik magasabb fokú kielégítéséhez c. projekt keretében készült, amely az Európai Unió Jogok, egyenlőség és polgárság programja (2014–2020) támogatásával valósult meg. A tartalomért kizárólag annak szerzői tartoznak felelősséggel, és nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság álláspontját.